Home

Welkom op de website van Buutvrij Psychologen. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders behandeling, begeleiding en ondersteuning wanneer zij in het dagelijks leven tegen vraagstukken aanlopen. Tevens bieden wij psychodiagnostisch onderzoek om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak of instandhoudende factoren van de aanwezige problemen.

Buutvrij Psychologen biedt een plek waar alles gezegd en besproken mag en kan worden. Het woord ‘buut’ betekent ‘doel’ en bij het kinderspel verstoppertje betekent ‘buutvrij’ dat je veilig het doel hebt bereikt. Buutvrij Psychologen wil samen met jullie het gewenste doel bereiken, waarna jullie met vertrouwen de toekomst zelf weer tegemoet kunnen zien.

Wat bieden wij?

Wij bieden hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Dit betekent dat wij bij lichte tot matige problematiek hulpverlening bieden mits er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-5 stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan opvoedvragen, gedragsproblemen (impulsiviteit, grensoverschrijdend gedrag), emotionele problemen (somberheid, angst, negatief zelfbeeld, trauma’s), problemen op school en sociale problemen (moeite in de omgang met leeftijdsgenoten, vergroten van assertiviteit).

*** COVID-19 Update ***

Als praktijk vinden wij het belangrijk om de zorg voor u en uw kind te continueren. Op dit moment vinden alle afspraken weer face-to-face plaats. Indien u of uw kind klachten heeft, verzoeken wij u niet naar de praktijk te komen en ons dit tijdig (24 uur voor de afspraak) te laten weten. De afspraak kan dan meestal middels beeldbellen plaatsvinden.

Hieronder volgen enkele maatregelen die wij als praktijk nemen:

  • Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u uw handen te wassen of te desinfecteren. 
  • De wachtruimte wordt enkel nog gebruikt in bijzondere omstandigheden en in overleg met uw behandelaar. Dit betekent dat u in principe als ouder(s) niet binnen kunt wachten. 
  • Wij verzoeken u niet te vroeg naar de afspraak te komen, zodat er zo min mogelijk contactmomenten tussen cliënten ontstaan.

Buutvrij Psychologen 2018