Home

Welkom op de website van Buutvrij Psychologen. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders behandeling, begeleiding en ondersteuning wanneer zij in het dagelijks leven tegen vraagstukken aanlopen. Tevens bieden wij psychodiagnostisch onderzoek om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak of instandhoudende factoren van de aanwezige problemen.

Buutvrij Psychologen biedt een plek waar alles gezegd en besproken mag en kan worden. Het woord ‘buut’ betekent ‘doel’ en bij het kinderspel verstoppertje betekent ‘buutvrij’ dat je veilig het doel hebt bereikt. Buutvrij Psychologen wil samen met jullie het gewenste doel bereiken, waarna jullie met vertrouwen de toekomst zelf weer tegemoet kunnen zien.

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij?

Wij bieden hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Dit betekent dat wij bij lichte tot matige problematiek hulpverlening bieden mits er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-5 stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan opvoedvragen, gedragsproblemen (impulsiviteit, grensoverschrijdend gedrag), emotionele problemen (somberheid, angst, negatief zelfbeeld, trauma’s), problemen op school en sociale problemen (moeite in de omgang met leeftijdsgenoten, vergroten van assertiviteit).

Buutvrij Psychologen 2018