Werkwijze


Middels een kort, telefonisch aanmeldgesprek wordt gekeken of jullie bij ons aan het juiste adres zijn. We zullen dan eveneens met jullie kijken of de hulpverlening binnen de vergoede zorg vanuit de gemeente valt. Indien jullie hulpvraag passend is bij Buutvrij Psychologen, dan vindt een intakegesprek plaats met één van de behandelaren. Tijdens dit gesprek worden de zorgen, problemen en sterke kanten nader in kaart gebracht. Vervolgens worden de mogelijkheden van hulpverlening besproken. Hierbij kan gedacht worden aan psychologisch onderzoek, ouderbegeleiding en/of kindbegeleiding.
Wanneer wij denken dat de problematiek te complex is voor onze praktijk, dan zullen wij jullie terug verwijzen en/of met jullie meedenken waar jullie wel terecht kunnen voor passende hulpverlening.

Psychologisch onderzoek

Om meer zicht te krijgen op de eventuele oorzaak of in stand houdende factor(en) van de gesignaleerde problemen kan psychologisch onderzoek worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan intelligentieonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. Met behulp van de verkregen informatie kan het behandeltraject beter afgestemd worden op jullie (kind). Van de vergaarde informatie wordt een onderzoeksverslag geschreven.

Behandeling

Aan het eind van het intakegesprek besluiten wij gezamenlijk of het wenselijk is om een onderzoeks- en/of behandeltraject te starten. Bij de behandeling proberen wij te werken vanuit de reeds aanwezige sterke kanten. In de behandeling maken wij onder andere gebruik van (onderdelen uit de) cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast bieden wij ook psycho-educatie en EMDR (bij de behandeling van trauma’s en angsten). Na enkele gesprekken wordt de behandeling (gezamenlijk) geëvalueerd en wordt besproken of verdere behandeling wenselijk is of dat het doel reeds bereikt is.

Buutvrij Psychologen 2018