Over ons


Marieke en Sabine hebben elkaar leren kennen bij een praktijk waar zij allebei werkzaam waren als GZ psycholoog. Zij hebben dezelfde ideeën over de hulpverlening en wat daarin belangrijk is; een prettige omgang met cliënten, gelijkwaardigheid, duidelijkheid en openheid over de behandeling, laagdrempelige hulpverlening en respect voor elkaar. Een persoonlijke benadering, met een ‘behandeling op maat’, staat voor hen hoog in het vaandel. Vanuit deze overtuiging is in 2016 Buutvrij Psychologen opgericht. Sinds mei 2021 is Sigrid ons team komen versterken en per februari 2023 is ook Frouke onderdeel van ons team.

Marieke Stevens
“Ik ben geboren en getogen in Den Haag en heb in Utrecht de studie Ontwikkelingspsychologie gedaan. Vervolgens heb ik jarenlang met veel plezier verschillende functies bekleed bij de Riagg in Amersfoort. Daar heb ik ook de opleiding tot GZ psycholoog gedaan. In 2009 ben ik terug verhuisd naar Den Haag en heb ik enkele jaren bij twee verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Wat mij het meest aanspreekt is de samenwerking tussen cliënt, ouders, directe omgeving (school) en de hulpverlener om samen te bewerkstelligen dat het dagelijks leven weer prettig gaat verlopen. De flexibiliteit en veerkracht die ik bij kinderen zie verwondert mij keer op keer, maar ook de loyaliteit die ik zie bij de gezinsleden en de bereidheid om voor elkaar dingen te doen, ook al ligt dit niet altijd aan de oppervlakte. Wanneer een gezamenlijk doel voor hulpverlening gevonden en geformuleerd wordt, is de bereidheid er ook veelal om samen over te gaan tot handelen. Ik heb daarnaast zeer vaak gemerkt dat verheldering van problematiek veel rust kan geven bij zowel kinderen als ouders, waarbij voor mij de hamvraag vaak is ‘is er sprake van onwil of onvermogen?’. Beantwoording van deze vraag geeft vaak veel duidelijkheid”.

Sabine Feith
“Ik ben geboren en getogen in de buurt van Den Haag en heb in Amsterdam de studie Klinische Ontwikkelingspsychologie afgerond. Na mijn studie keerde ik weer terug naar Den haag. Hier ben ik begonnen met werken in een kinder- en jeugdpraktijk waar we een enorme verscheidenheid aan problematiek zagen. In 2012 kreeg ik hier de kans om te starten met de opleiding tot GZ psycholoog. Een leerzame periode van werken en tegelijkertijd studeren en in 2014 kon ik mijzelf GZ psycholoog noemen. Hierna heb ik ervaring opgedaan met internationale cliënten binnen de kinder-, jeugd- en volwassenpsychiatrie, bij een instelling gespecialiseerd in ADHD én in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Het geeft mij veel energie om (samen) te werken met kinderen en hun gezinsleden aan, meestal tijdelijke, problemen. De sleutel tot succes in een behandeling is naar mijn mening het denken vanuit de krachten van een kind en zijn omgeving (gezinsleden, leerkrachten, vrienden). Welke goede eigenschappen en sterke kanten kan een clënt als het ware inzetten, om om te leren gaan met de aanwezige moeilijkheden. Door te denken vanuit oplossingen, in plaats van stil te (blijven) staan bij de problemen, wordt vaak snel vooruitgang geboekt”.

Sigrid Roodenburg
“Na mijn studie klinische- en ontwikkelingspsychologie in Groningen te hebben afgerond, ben ik verhuisd naar de regio Zuid-Holland en woon ik inmiddels met veel plezier in Delft. De afgelopen jaren heb ik bij een grote jeugdhulpverleningsorganisatie in Den Haag gewerkt. Bij deze organisatie heb ik veel ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen en jongeren, maar ook in het ondersteunen van hulpverleners die werkzaam zijn in (pleeg)gezinnen. De behandelingen die ik daar gaf, vonden veelal plaats op de school van het kind. Hierdoor zag ik hoe belangrijk het is, om bij de hulp aan kinderen en jongeren, ook de omgeving en het systeem van het kind te betrekken. Tijdens deze periode heb ik mijn postmaster opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP afgerond.   

In mei 2021 kreeg ik de kans om bij Buutvrij Psychologen te komen werken en ik werk hier met veel plezier. Het direct werken met kinderen en jongeren geeft mij ontzettend veel voldoening. Ik vind het belangrijk om een open en gelijkwaardige werkrelatie te creëren met de kinderen, jeugdigen en hun ouders/opvoeders om vanuit daar met elkaar te bedenken welke stappen er genomen kunnen worden, zodat het weer beter gaat. Tijdens mijn behandelingen werk ik voornamelijk door uit te gaan van de kwaliteiten en de veerkracht van het kind en diens omgeving en door deze te vergroten”.  

 


Frouke Helms

“Ik ben opgegroeid in Den Haag en heb tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen een aantal jaar in Utrecht gewoond. Nadat ik in 2011 de master Orthopedagogiek heb afgerond, ben ik weer in Den Haag gaan wonen. Ik ben gaan werken bij een kinder- en jeugdpraktijk waar ik behandeling gaf aan kinderen/jongeren en hun verzorger(s). Begin 2021 heb ik de vervolgopleiding tot Orthopedagoog Generalist afgerond. Dit geeft mij de mogelijkheid om mijn ervaringen nog breder in te zetten. Vanaf februari 2023 ben ik werkzaam binnen de praktijk Buutvrij Psychologen.

Binnen de behandeling vind ik het belangrijk om naast de cliënt en verzorger(s) te staan. Door een stukje in hun leven mee te lopen, hoop ik ze vaardigheden en inzichten mee te geven waardoor zij beter in staat zijn om met (toekomstige) problemen om te gaan. Ik hecht veel waarde aan een een goede relatie met de cliënt en zijn verzorger(s), waarin centraal staat dat de ander zich gezien en gehoord voelt. Een vraag die ik laat terugkomen binnen een behandeltraject is: hoe kunnen we het probleem/ gedrag begrijpen? Soms is dit snel duidelijk, maar het kan ook nodig zijn om te vertragen en dit uit te diepen. Mijn ervaring is dat wanneer er begrip ontstaat voor iemands probleem/ gedrag, dit voor erkenning en verbinding zorgt”.

Buutvrij Psychologen 2018