Over ons


marieke
 Marieke Stevens:

“Ik ben geboren en getogen in Den Haag en heb in Utrecht de studie Ontwikkelingspsychologie gedaan. Vervolgens heb ik jarenlang met veel plezier verschillende functies bekleed bij de Riagg in Amersfoort. Daar heb ik ook de opleiding tot GZ psycholoog gedaan. In 2009 ben ik terug verhuisd naar Den Haag en heb ik enkele jaren bij twee verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Wat mij het meest aanspreekt is de samenwerking tussen cliënt, ouders, directe omgeving (school) en de hulpverlener om samen te bewerkstelligen dat het dagelijks leven weer prettig gaat verlopen. De flexibiliteit en veerkracht die ik bij kinderen zie verwondert mij keer op keer, maar ook de loyaliteit die ik zie bij de gezinsleden en de bereidheid om voor elkaar dingen te doen, ook al ligt die bereidheid niet altijd aan de oppervlakte. Wanneer een gezamenlijk doel voor hulpverlening gevonden en geformuleerd wordt, is de bereidheid er ook veelal om samen over te gaan tot handelen. Ik heb daarnaast zeer vaak gemerkt dat verheldering van problematiek veel rust kan geven bij zowel kinderen als ouders, waarbij voor mij de hamvraag vaak is ‘is er sprake van onwil of onvermogen?’. Beantwoording van deze vraag geeft vaak veel duidelijkheid”.


sabine
 Sabine Feith: 

“Ik ben opgegroeid in Voorburg en heb in Amsterdam de studie Klinische Ontwikkelingspsychologie afgerond. Na mijn studie ben ik naar Den Haag verhuisd. Hier ben ik begonnen met werken in een kinder- en jeugdinstelling waar we een enorme verscheidenheid aan problematiek zagen. In 2012 kreeg ik hier de kans om te starten met de opleiding tot GZ psycholoog. Een leerzame periode van werken en tegelijkertijd studeren brak aan en in 2014 kon ik mijzelf GZ psycholoog noemen. Hierna heb ik ervaring opgedaan binnen verschillende instellingen en met verschillende doelgroepen, zoals bij een instelling die veel internationale (veelal expats) behandelde, bij een ADHD-expertise centrum voor kinderen en tenslotte op de psychosociale afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis.

Het geeft mij veel energie om (samen) te werken met kinderen en hun gezinsleden aan, meestal tijdelijke, problemen. De sleutel tot succes in een behandeling is naar mijn mening het denken vanuit de krachten van een kind en zijn omgeving (gezinsleden, leerkrachten, vrienden). Welke goede eigenschappen en sterke kanten kan een cliënt als het ware inzetten, om om te leren gaan met de aanwezige moeilijkheden. Door te denken vanuit oplossingen, in plaats van stil te (blijven) staan bij de problemen, wordt vaak snel vooruitgang geboekt”.

Marieke en Sabine hebben elkaar leren kennen bij een praktijk waar zij allebei werkzaam waren als GZ psycholoog. Zij hebben dezelfde ideeën over de hulpverlening en wat daarin belangrijk is; een prettige omgang met cliënten, gelijkwaardigheid, duidelijkheid en openheid over de behandeling, laagdrempelige hulpverlening en respect voor elkaar. Een persoonlijke benadering, met een ‘behandeling op maat’, staat voor hen hoog in het vaandel. Zowel Marieke als Sabine zijn opgeleid om traumabehandeling te bieden in de vorm van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Buutvrij Psychologen 2018